Rekisteriseloste

PERUSPUURTAJAT RY:N JÄSENREKISTERIN REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/99) 10§

Päivitetty 9.10.2019

1. Rekisterin pitäjä

Rekisterin pitäjänä toimii Peruspuurtajat ry.

2. Rekisteriasioista vastaavat yhteyshenkilöt

Edustaja ja vastuuhenkilö: Peruspuurtajat ry:n puheenjohtaja tai yhdistyksen määräämä jäsenasiavastaava.

3. Rekisterin nimi

Peruspuurtajat ry:n jäsenrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Jäsenrekisteri toimii yhdistyslain tarkoittamana jäsenluettelona Peruspuurtajat ry:n jäsenistä. Rekisterin tietoja käytetään mahdollisen jäsenmaksujen perimisen lisäksi yhdistyksen sääntöjen tarkoituspykälän mukaisiin tarkoituksiin.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on EU:n tietosuoja-asetuksen 6 artiklan seuraavat alakohdat:

  1. rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten;
  2. käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä;
  3. käsittely on tarpeen rekisterin pitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, paitsi milloin henkilötietojen suojaa edellyttävät rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja -vapaudet syrjäyttävät tällaiset

Lähtökohtaisesti Peruspuurtajat ry käsittelee tietojasi jäsenrekisterissään yhdistyslain perusteella. Peruspuurtajat ry voi käsitellä tietojasi tämän lisäksi muun lainsäädännön niin velvoittaessa, kuten esimerkiksi kirjanpitolain säilytysvelvollisuuden perusteella.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään henkilön nimen ja syntymäajan lisäksi yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite), ammatti/titteli, liittymis- ja eroamisaika.

6. Rekisteröity henkilöryhmä

Kirjallisen hakemuksen perusteella Peruspuurtajat ry:n jäseniksi liittyneet henkilöt. Kirjaamme jäsenrekisteriin myös mahdolliset kannatusjäsenet.

7. Tietojen luovuttaminen

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Peruspuurtajat ry luovuttaa yhdistyksen jäsentiedot (mm. yhteystiedot sekä luottamustehtävät yhdistyksessä) puolueelle.

8. Rekisterin suojaus

Ainoastaan määrätyillä rekisterin ylläpitoon oikeutetuilla henkilöillä on oikeus käyttää rekisterin tietoja. Rekisterin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana, jotka vaaditaan sisään kirjautumisen yhteydessä.